O firmie

Firma EnPro Group początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza ANTON LUKASEVYCH ENERGO PROJECT GROUP, a następnie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, istnieje od 2022 roku.
Obecnie nasza firma projektowa z powodzeniem kontynuuje swoją działalność w Polsce, łącząc wieloletnie doświadczenie które otrzymaliśmy jako firma projektowa Elkom która była założona w 1992 roku na Ukrainie. Od momentu powstania skoncentrowaliśmy się na projektowaniu i realizacji prac montażowych, gromadząc bogate doświadczenie i budując reputację rzetelnego i profesjonalnego partnera. Nasz zespół, składający się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i projektantów, z powodzeniem zrealizował wiele projektów w różnych sektorach, w tym w przemyśle, budownictwie mieszkaniowym i energetycez nowymi technologiami w celu realizacji najbardziej ambitnych projektów.

ph
Naszymi głównymi kontrahentami są:

W skład zespołu
wchodzi 10 osób

Oferta

ic

Projekty w branży elektroenergetycznej

W branży elektroenergetycznej posiadamy doświadczenie w projektowaniu :

 • projekty przyłączy elektroenergetycznych nN i SN

 • projekty sieci nN i SN

 • projekty stacji transformatorowych

 • projekty usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą

 • projekty przyłączy tymczasowych (place budowy)

 • projekty oświetleń ulic i terenów miejskich

 • projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

ic

Projekty w branży elektroenergetycznej

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej do budowy farm fotowoltaicznych. Zespół naszych ekspertów wspiera i koordynuje wszystkie etapy procesu. W ramach usługi świadczymy m.in.:

 • Weryfikacja prawno-techniczna gruntu

 • Przygotowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej

 • Przygotowanie umowy dzierżawy gruntów

 • Uzyskanie decyzji środowiskowych.

 • Uzyskanie warunków zabudowy

 • Przygotowanie map do celów projektowych

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę

ic

Magazyn energii

Wykonujemy projektowanie magazynów energii Elektrownie, korzystające z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, mogą produkować różną ilość prądu, w zależności od pory dnia i pory roku. Najkorzystniej byłoby całą produkowaną energię wykorzystywać na bieżąco, ale nie zawsze jest to możliwe. W takim wypadku niespożytkowaną energię wysyła się i magazynuje w sieci operatora. Niestety oddany prąd możemy odebrać tylko w 70% lub 80% za darmo. Alternatywą do takiego rozwiązania są prezentowane przez Magazyny Energii. Pozwalają one na gromadzenie wyprodukowanego prądu bez strat oraz wykorzystywanie go w dowolnym momencie. Rozładowane akumulatory będą ponownie uzupełniane, gdy tylko pojawi się nadwyżka produkcji. Korzystanie z magazynu umożliwia maksymalne wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł i prowadzi do mniejszej zależności od dostawców prądu. Nawet będąc połączony z siecią, możesz korzystać z własnej, zmagazynowanej i ekologicznej energii.

Referencje

Realizacje

ph

Nasza firma projektowa z pewnością podejmuje się realizacji skomplikowanych i ambitnych projektów. Posiadamy bogate doświadczenie, wysoko wykwalifikowany zespół i innowacyjne podejście, co pozwala nam skutecznie radzić sobie z wszelkimi wyzwaniami. Nie boimy się trudności – widzimy w nich szansę na rozwój i doskonalenie. Przykładem takich realizacji jest:

Przebudowa istn. (3,5km) linii napowietrznej SN Ożarów - Tarłów odg. Tarłów od słupa nr 15 do 38 wraz z odg. Tarłów 1, Tarłów Ośrodek Zdrowia, Tarłów 4, Potoczek do słupa nr 6

Modernizacja sieci SN (2,9km)  i nN (stacja Wąworków) w msc. Wąworków gm. Opatów

ph

Doposażenie technice elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW "Tokmak Solar Energy" Sp. z oo z siedzibą przy ul. Gogol, 201a, g. Tokmak, obwód zaporoski.

Budowa farmy fotowoltaicznej „Kuźniczka 1” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kuźniczka, gmina Praszka

Kontakt

ph

Biuro:

ul. Chłodna nr 51, Warszawa, kod 00-867, kraj POLSKA

NIP: 5213983986

REGON: 523115304

Kapitał zakładowy:
100 000 zł

tel ic +48 696 771 976 Email: info@enpro.group